Fotografia Që Ka Sho’ku’ar Të Gjithë Ata Që E Ka’në Parë, Diç’ka Nuk Është Si Du’het

Fotografia Që Ka Sho’ku’ar Të Gjithë Ata Që E Ka’në Parë, Diç’ka Nuk Është Si Du’het

Fotografia që ka sho’ku’ar të gjithë ata që e ka’në parë, diç’ka nuk është si du’het.Një foto e cila po qark’ullon gjerë’sisht në internet, ku shfaqet një familje e ulur në park, ka lënë shumë njerëz të befa’suar.Në fotografi shf’aqen prindërit, tri vajzat dhe qe’ni tek’sa qendrojnë ulur në një stol në park, ѕhtур nе fоtоn роѕht kеtiј ѕhkrimi n diqni рamјеn.